Hospodářská úprava lesů

Zahradní a krajinná architektura

Územní plánování a tvorba krajiny

Znalecká a poradenská činnost

Profil firmy

Příroda, s.r.o. vznikla v roce 1995 jako jedna z prvních soukromých taxačních kanceláří v ČR. Hlavní náplní společnosti je hospodářská úprava lesa-taxace, jejímž výstupem jsou lesní hospodářské plány, jež jsou nástrojem vlastníků lesů upravující hospodaření v lesích formou závazných ustanovení a doporučení a lesní hospodářské osnovy vyhotovující se pro všechny lesy, pro něž se nezpracovávají LHP za účelem zjištění stavu lesů a pro výkon OSSL v lesích ve vlastnictví právnických a fyzických osob o výměře menší než 50 ha.

Naše práce je založena na profesionálních službách, znalostech a zkušenostech odborníků. Jsme vybaveni nejmodernějšími softwarovými technologiemi, avšak stále dbáme na tradici a preciznost našich předků. Naše výstupy jsou zdrojem pro objektivní plánování. Od doby svého vzniku zpracovala firma více než 100 tis. ha lesů.