Hospodářská úprava lesů

Zahradní a krajinná architektura

Územní plánování a tvorba krajiny

Znalecká a poradenská činnost

 • Příroda, s.r.o.
 • Příroda, s.r.o.
 • Příroda, s.r.o.
 • Příroda, s.r.o.

Služby

1.    Hospodářská úprava lesů

 • Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
 • Ověřování těžebních možností lesních majetků a výpočet jejich rentabilit
 • Zjišťování zásob lesních porostů a sortimentace těžebního fondu
 • Zalesňovací projekty
 • Zpracování podkladů kategorizace lesů

2. Znalecká činnost

 • Oceňování lesních pozemků a lesních porostů
 • Zjišťování škod na lesích a oceňování jejich výše
 • Výpočet výše náhrad za ztráty na produkci lesních pozemků a lesních porostů

3. Poradenská činnost

 • Příprava podkladů a zpracování žádostí o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • Příprava podkladů a zpracování žádostí o dotace dle zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí za státního rozpočtu v resortu zemědělství
 • Příprava podkladů a zpracování žádostí o poskytnutí podpory MZe na práce celospolečenského významu
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
 • Příprava a asistence facilitačních projektů se zapojením veřejnosti do komunálního plánování
 • Příprava podkladů a žádosti pro využití aktuálních grantových výzev v oblasti veřejných prostranství a krajinné zeleně